Menaxhere Zyre

Kristofor Kolombi
Περιγραφή εργασίας

Shkolla Amerikane Kristofor Kolombi kërkon të punësojë Menaxhere Zyre
Të interesuarit të dërgojnë CV- në dhe letrën e motivimit në adresën: info@kristoforkolombi.com duke specifikuar pozicionin "Menaxhere Zyre".

Απαιτήσεις

 

  • Të ketë 3 vite eksperiencë pune në menaxhim.
  • Të ketë aftësi menaxhuese e vendim marrëse.
  • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi.
  • Të jetë e aftë të punojë në grup.
  • Njohuri të gjuhës angleze ose nje gjuhe tjetër.
  • Të njohë shumë mirë programet baze Office