Asistente Operacionale

About us

''Agikons'' sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Themeluar që në vitin 1996, Agikons ka krijuar dhe zbatuar shumë projekte të suksesshme si: Kodra e Diellit 1&2 (Tiranë), ‘’Marea Resort’’ (Kavajë), “Tarraca e Ullijve” (Dhërmi), “Plazhi i Gurtë” (Qeparo), “Bougainville Bay” (Sarandë) si edhe “Meshtekna” Brezovice. Agikons vlërëson burimet njerëzore si asetin me të madh të shoqërisë, duke kontribuar në zhvillimin dhe promovimin e tyre në fusha të ndryshme profesionale. Talentet e reja kanë mundësinë e përvetësimit të njohurive me profesionistët më të mire të fushës .

Τίτλος ανάρτησης * Asistente Operacionale
Περιγραφή εργασίας

AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Themeluar që në vitin 1996, Agikons ka krijuar dhe zbatuar shumë projekte të suksesshme si: Kodra e Diellit 1&2 (Tiranë), ''Marea Resort'' (Kavajë), ''Tarraca e Ullijve'' (Dhërmi), ''Plazhi i Gurtë'' (Qeparo), ''Bougainville Bay'' (Sarandë) si edhe ''Meshtekna'' Brezovice.

Kompania po kërkon të zgjerojë stafin e saj , në pozicionin: Asistente Operacionale

 

Detyrat dhe Përgjegjësitë
 

Realizon mirëpritjen dhe delegimin e klientëve sipas departamenteve që kanë takime, sipas procedurave dhe standardeve të vendosura nga kompania.
Ndjek problemet me telefon për sektoret e tjerë të kompanisë brenda dhe jashtë rezidences.
Menaxhim i informacioneve te përditshem, telefonin, kontrollon email-in dhe bën delegimin e email-eve tek personat përkates.
Rakordim me Operacionet per itineraret e Furnitoreve dhe nxjerrja e cdo destinacioni me aplikacionin GPS.
Mbajtja e blloqeve te Urdher-Daljeve ne shperndarjen e kancelarise sipas cdo Departamenti dhe hedhja e tyra ne tabele exeli ne menyre sistematike.
Asistence per punet e dhena nga Menaxheret e Projekteve & Departamentit te Transporteve.

Fotokopje , skanime , printime te jene te perfunduara deri ne deadline e percaktuar nga Menaxheri I Projektit te secilit Objekt.

Asistence per punet e dhena nga Burimet Njerezore.

Ndjek mbledhjen e regjistrave te instruktimeve teknike per objektet ne te cilat punohet dhe se bashku me pergjegjesin teknik ben tabelen finale per dorezimet dhe sigurohet qe te gjitha objektet jane dorezuar.

Skanon intruktimet per cdo muaj dhe I kalon ne folderin dixhital.

Ben furnizimet me kancelari per llogari te shoqerise dhe ben shperndarjen tek stafi sipas kerkesave.
Asistence per punet e dhena nga CEO.
Realizim I detyrave të tjera administrative të nevojshme për mbarvajtjen e proçeseve të punës.

Απαιτήσεις

Të ketë përfunduar Arsimin e Lartë për Drejtësi, Shkenca Sociale, Ekonomike.
Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze dhe Italiane.
Preferohen kandidate me eksperiencë të ngjashme pune.
Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të punuarit në grup.
Të ketë njohuri shumë të mira të Paketës Office

Άλλο (Προαιρετικό)

Te interesuarit jane te lutur te dergojne CV-ne e tyre ne adresen tone te emaili: hr@agikons.com.

Kontakt: 068 40 52 085

Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", A0/1, Selite, Tirane.