MENAXHER I KATEGORISË - PRISHTINË

About us

The HeadHunter Group is an innovative Staffing and Recruiting Company operating in Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Greece, Bosnia and Herzegovina and USA. We offer the newest mentality in Staffing industry and our core business are Candidates and Clients.

Τίτλος ανάρτησης * MENAXHER I KATEGORISË - PRISHTINË
Περιγραφή εργασίας

Në emër të një nga klientët tanë në industrinë e shitjeve me pakicë /retail po kërkojmë të punësojmë në Prishtinë/Kosovë:

MENAXHER I KATEGORISË- PRISHTINË

Është përgjegjës për shitjet, profitin, marzhën dhe rrotullimin e  kategorive të produkteve të cilat i ka nën menaxhim. Planifikimi dhe zbatimi i strategjisë adekuate në baza vjetore si dhe vendosja e cmimeve duke optimizuar profitin për kategori.

PËRGJEGJËSITË KRYESORE: 

 • Identifikon mundesitë e përfitimeve duke negociuar marrëveshjet për furnizim me furnitorët për të arritur kostot më të ulëta të mundshme të blerjes për kategoritë që i ka nën menaxhim në mënyrë kontinuele;
 • Zhvillon strategji dhe plane vjetore të cilat përfshijnë: pozicionimin dhe cmimet, shitjet e parashikuara, fitimin bruto, elemente për taktikën e vendosjes së produkteve në rafte (merchandising);
 • Kontrollimi i zbatimit të planeve mujore si dhe evidentimi i mospërputhjeve në shitje të buxhetuara dhe bruto fitimit, modifikimi i tyre në bazë të trendit të shitjes.
 • Menaxhon procesin e zhvillimit të produktit për kategori të caktuar;
 • Raporton në baza të rregullta për te gjitha aktivitetet javore të Program Menaxheri.
 • Menaxhon zbatimin e fazës testuese për produkte të reja;
 • Mbikqyr verifikimin e testeve të kryera dhe përcakton kursin e ardhshëm të veprimit të bazuar mbi rezultatet e verifikimeve;
 • Analiza informacionet për çmimet në rrjetet tjera konkurrente, dhe propozon ndryshimet sipas nevojes;
 • Zhvillon dhe krijon aktivitete promocionale për grupe produktesh në bashkëpunim me databazen, marketingun dhe shitjen;
 • Është përgjegjës për ruajtjen e të gjitha dokumentave dhe materialeve qe i përkasin kategorise së tyre, dhe ruajtjes së informacionit te kompanisë;
 • Detyra tjera të percaktuara nga mbikqyresi direkt që nderlidhen me punën.

Απαιτήσεις

 • Diplomë universitare ne Biznes/Marketing/Financa;
 • Eksperience ne menaxhim, e perferuar në ambientin e biznesit të shitjeve me pakicë;
 • Aftësi menaxheriale, komunikuese dhe organizative;
 • Të menduarit komercial dhe i orientuar nga objektivat;
 • Aftesi per te marrë vendime dhe përgjegjesi.

Άλλο (Προαιρετικό)

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: d.jakupi@headhunter.al , për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znjsh. Doruntina JAKUPI në numrin e telefonit + 381 38 749001 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 15 Shtator 2016. 

Provo suksesin me The HeadHunter! 
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Μισθός Konkuruese