Kerkohet Mjek ne Drejtorine e Pergjithshme

За нас

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Наслов на огласот * Kerkohet Mjek ne Drejtorine e Pergjithshme
Категорија Здравствена заш&
Опис на работата

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

Të kete mbaruar arsimin e lartë për Mjekesi;
Eksperiencë pune mbi 2 vjet;
Njohuri shumë te mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, e-mail, internet;
Njohuri shumë të mira të gjuhes angleze (të shkruar dhe të folur);
I përkushtuar dhe dinamik;
Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese në të folur dhe të shkruar, aftësi analizuese, vlerësuese dhe negociuese si dhe aftësi në mbajtjen e saktë të dokumentacionit.

Потребни квалификации

Vleresim i dokumentacioni mjekesor per sigurimin e shendetit.

Друго (опционално)

Të interesuarit, brenda dates 05.06.2017 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi dhe               2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: info@sigal.com.al

 

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08