Drejtor, Departamenti i Marinës dhe Aviacionit

За нас

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Наслов на огласот * Drejtor, Departamenti i Marinës dhe Aviacionit
Категорија Генерален менаџ&
Опис на работата

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  pjese e Uniqa Group Austria, shoqëri Sigurimi me eksperiencë 24 vjeçare, themeluar më 22 Shkurt 1999, e përfaqësuar me 8 kompani sigurimi Jetë dhe Jo-Jetë, Risigurime dhe Fond Pensionesh që ofron të gjitha klasat e sigurimit me 42 produkte, me rreth 1,500 punonjës dhe agjentë në mbi 900 zyra ku ajo operon dhe zhvillon aktivitetin e saj në 3 shtete: Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, shpall 1 (një) vend të lirë pune për:

Drejtor, Departamenti i Marinës dhe Aviacionit

Потребни квалификации

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

  • Të ketë kryer arsimin e lartë dhe të jetë diplomuar në Fakultetin e Marinës ose i specializuar në këtë fushë.
  • Të ketë mbi 10 vjet eksperiencë pune në drejtim dhe menaxhim.
  • Të njohë mirë programe të avancuara kompjuterike.
  • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).
  • Të ketë aftësi shumë të mira të organizojë dhe drejtojë punën në grup për stafin në varësi.
  • Të ketë aftësi analizuese, monitoruese dhe vlerësuese. Të jetë i përkushtuar dhe dinamik.
  • Preferohen të kenë njohuri në fushën e sigurimeve.

Të interesuarit, brenda datës 12/04/2023 të dorzojnë CV në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@uniqa.al  ose në postën e shkruar në adresën: Sigal Uniqa Group Austria; Departamenti Legal & Burimeve Njerëzore; “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose na kontaktoni në numrin e telefonit 04 22 333 08.