Operator Regjistrimi, Pukë

O nama

Aleat Sh.p.k. ("Aleat") është një kompani që operon në Shqipëri në bazë kontrate konçesioni të lidhur ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme të Shqipërisë dhe konsorciumit të Idemia Identity & Security (Francë) dhe Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve (Shqipëri) për prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të identitetit dhe Pasaportave biometrike për qytetarët shqiptarë. Kontrata e konçesionit u ratifikua me ligjin nr. 9972 datë më 27.08.2008, dhe ndryshuar dhe zgjeruar kohët e fundit me ligjin nr. 129/2013, data në 25.04.2013.

Naziv pozicije * Operator Regjistrimi, Pukë
Kategorija Operater
Vrsta posla Full Time
Opis posla

Aleat Sh.p.k është një kompani shqiptare me sipërmarrje të përbashkët të Idemia Identity & Security dhe Fondit Shqiptaro–Amerikan të Ndërmarrjeve për prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të identitetit dhe Pasaportave biometrike për qytetarët shqiptarë.

www.aleat.al

Për organizatën tonë ne jemi duke kërkuar për një OPERATOR REGJISTRIMI në Bashkinë Pukë me afat të caktuar kohor 3 mujor.

 

KËRKESA

 • Diplomë universitare.
 • Aftësi të mira kompjuterike.
 • Korrektësi në punë.
 • Ndershmëri dhe maturi.
 • Sjellje serioze.
 • Saktësi në hedhje të të dhënave.
 • Aftësi të mira komunikimi dhe zotësi për të zgjidhur çdo situatë kritike.
 • Disponueshmëri për të punuar jashtë orarit të punës.
 • Fleksibilitet për të lëvizur brenda rajonit përkatës.

Traženi uslovi

PËRGJEGJËSI

 • Kryen procesin e regjistrimit dhe shpërndarjes për aplikantët (gjithë qytetarët shqiptarë) për letërnjoftim (ID) dhe pasaporta biometrike sipas procedurave të kompanisë.
 • Ndjek dhe zbaton të gjitha procedurat e brendshme të aplikimit dhe shpërndarjes.
 • Menaxhon, mirëmban Zyrën e Aleat; materialet dhe pajisjet e zyrës etj.
 • Siguron dhe menaxhon Kartat e Identitetit / Pasaportat në Zyrën e Aleatit, sipas procedurave të përcaktuara.
 • Krijon një mjedis mikpritës për të gjithë aplikantët dhe u shërben atyre me mirësjellje.
 • Përgatit raporte ditore, javore, mujore.

Ostalo (Opciono)

Të gjithë të interesuarit të dërgojnë një cv të plotë me detaje të edukimit dhe eksperiencave si dhe me foto, pranë burime.njerezore@aleat.com ose Departamenti i Burimeve Njerëzore, Aleat sh.p.k, Rruga "Xhanfize Keko, ish-Tipografia Ushtarake - Tiranë, Shqipëri.

 

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

Me dërgimin me postë elektronike të jetëshkrimit (CV) në adresën e treguar në këtë njoftim, kandidati për punë pranon që shoqëria ALEAT Sh.p.k të përpunojë të dhënat e tij/e saj personale për qëllimin e punësimit, në përputhje me legjislacionin në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe politikat e privatësisë së rekrutimit të publikuar në linkun https://www.aleat.al/al/politika-privatsise.