Marketing

Karriera.al nudi:

Besplatna registracija za sve osobe koje traže posao, kao i za kompanije.

Objavljivanje svih oglasa za posao ili drugih vrsta objava je besplatno. Objave uvijek uključuju logo kompanije ili neke druge informacije o kompaniji.

Postavljanje banera za registrovane firme je besplatno. Baneri se postavljaju na djelovima portal koji se mogu vezati za website-ove kompanije.

E-mail – marketing, za sve registrovane clanove o novim ponudama ovog portal.