Vend vakant: jurist

About us

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Τίτλος ανάρτησης * Vend vakant: jurist
Απαιτήσεις

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për       3 (tre) vende vakante në Drejtorinë e Përgjithshme: Jurist

Kriteret që aplikanti duhet të plotesojë janë:

Të jetë diplomuar si “Jurist”, sipas legjislacionit për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë në një nga fakultetet e drejtësisë, publike apo jopublike, të akredituara, brenda ose jashtë vendit.
Te ketë 5 vjet eksperiencë në punë.
Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, internet.
Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).
Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.

Të interesuarit, brenda datës 18.07.2017  të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi     dhe  2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë                        “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”,      Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: info@sigal.com.al

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.