Arkivist

About us

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Περιγραφή εργασίας

 “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për 1(një) vend të lirë pune në Drejtorinë e Përgjithshme:

 

Arkivist

   

Απαιτήσεις

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive:

Merr ne dorzim e dokumentacionit, mbajtja e proces-verbalit dhe plotesimin në mënyrë të vazhdueshme te rregjistrimit fizik të dokumentave të arkivës. Përpunon dokumentacionin e arshivuar. Mirëmban arkivën e kompanisë, orienton dhe këshillon stafin lidhur me mirëmbajtjen e dosjeve dhe dokumenteve në vijimësi.

 

Kriteret që aplikanti duhet të plotesojë janë:

  • Të ketë mbaruar arsimin e lartë (preferohet dega Histori Filologji / Arkivistikë).
  • Të ketë të eksperiencë në fushën e arkivimit të dokumentacionit;
  • Të ketë aftësi organizative, administrative dhe menaxheriale si dhe aftësi komunikimi;
  • Të përmbushë afatet, të jetë i/e gatshëm për të punuar fort dhe i/e orientuar drejt arritjes së rezultateve;
  • Të ketë njohuri kompjuterike në programet bazë Microsoft Word, Excel, Powerpoint.

Të interesuarit, brenda datës 14.11.2018 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi     dhe 2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

 

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.