Mjek

About us

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Κατηγορία ??????? / ????? / ?????????
Περιγραφή εργασίας

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për   1(një) vend të lirë pune në Drejtorinë e Përgjithshme:

 

Mjek

Απαιτήσεις

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:


• Të ketë mbaruar arsimin e lartë për Mjekësi; 
• Të ketë eksperiencë pune mbi 2 (dy) vjet; 
• Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze (të shkruar dhe të folur), preferohet njohja edhe e gjuhës gjermane; 
• Të ketë njohuri shumë te mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, e-mail, internet; 
• Të jetë i përkushtuar dhe dinamik; 
• Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese në të folur dhe të shkruar, aftësi analizuese, vlerësuese dhe negociuese si dhe aftësi në mbajtjen e saktë të dokumentacionit.
Të interesuarit, brenda datës 25.01.2019 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi  dhe   2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al
 
Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.