Specialist i Marrjes në Sigurim në kontakt me klientët në terren

About us

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Τίτλος ανάρτησης * Specialist i Marrjes në Sigurim në kontakt me klientët në terren
Περιγραφή εργασίας

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për 5 (pese) vende të lira pune:

 

Specialist i Marrjes në Sigurim në kontakt me klientët në terren

 

Απαιτήσεις

Kriteret që sejcili aplikant duhet të plotesojë janë:

 

  • Të ketë mbaruar arsimin e lartë.
  • Te ketë tre vjet eksperiencë në punë dhe preferohet të ketë eksperiencë  pune 2 vjet në fushën e sigurimeve për marrjen në sigurim.
  • Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, internet.
  • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).
  • Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.

 

Të interesuarit, brenda datës 14.03.2019 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi     dhe 2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

 

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.