DREJTUES/E FINANCE

About us

The HeadHunter Group is an innovative Staffing and Recruiting Company operating in Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Greece, Bosnia and Herzegovina and USA. We offer the newest mentality in Staffing industry and our core business are Candidates and Clients.

Κατηγορία ?????? ??????????
Περιγραφή εργασίας

Në emër të një prej klientëve tanë, një kompani ditribucioni, jemi duke kërkuar në Tiranë:

DREJTUES/E FINANCE

Përgjegjësitë kryesore:

 • Drejton dhe monitoron të gjitha aktivitetet financiare, duke marrë kontrollin e përgjithshëm të funksionit kontabël të kompanisë;
 • Harton, zbaton dhe monitoron proçedurat e punës për të arritur qëllimet dhe objektivat;
 • Menaxhon likujditetet, llogaritë e pagesave dhe arkëtimeve;
 • Koordinon dhe kontrollon stafin në varësi, në përgatitjen e pagave dhe benefiteve për të githë punonjësit e kompanisë;
 • Merr pjesë në prokurimin dhe miratimin e blerjeve;
 • Krijon dhe mirëmban procedurat e kontrollit të brendshëm dhe siguron që standardet e kontabilitetit janë përmbushur;
 • Përgatit zbaton dhe kontrollon buxhetin e kompanisë;
 • Bashkëpunon me menaxherët e tjerë që të ofrojë konsulence ndihmëse për iniciativat e planifikuara nëpërmjet analizave financiare, raporteve si edhe rekomandimeve;
 • Mbikëqyrë investimin e fondeve, menaxhon rreziqet, ekzekuton strategji kapitale për të mbështetur zgjerimin e firmës;
 • Mbikëqyr të gjitha funksionet e Raportimit Financiar të kompanisë, duke përfshirë ndërveprimin me auditorët dhe përgatitjen e Raportit Gjithëpërfshirës vjetor financiar të kompanisë;
 • Përcakton dhe zbaton sipas sektorëve objektivat, politikat, procedurat financiare, në qëllime afatshkurtra dhe afatgjata;

Απαιτήσεις

Kërkesat e profilit:

 • Diplome Universitare ne deget e Ekonomise (Finance, Kontabilitet, Administrim Biznes)
 •  Perdorimi shume i mire i paketes Microsoft Office (Word, Excel) eshte i domosdoshem;
 • Te kete njohuri te pergjithshme per punen ne sisteme dhe aftesi te mira per te punuar ne to;
 • Eksperience me programe financiare si SAP/Dynamics NAV/Dynamics AX
 • E preferueshme me pervoje mbi 10 vjecare;
 • Aftesi te sakta raportimi / vemendje ndaj detajeve / aftesive matematikore;
 • Te jete person korrekt, i organizuar i orientuar drejt realizimit te detyrave ne menyre te sakte dhe brenda afateve te percaktuar;
 • Aftesi ne analizimin e te dhenave financiare.

Άλλο (Προαιρετικό)

PAGESA: Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: o.qarri@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Olta QARRI në numrin e telefonit +355 68 607 7430 (nga e Hëna në të Premte) jo më vonë se data 28/02/2020. 

Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë!