Specialist i Administrimit të Policave të Sigurimit

About us

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Τίτλος ανάρτησης * Specialist i Administrimit të Policave të Sigurimit
Περιγραφή εργασίας

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

 

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për   1(një) vend të lirë pune në Drejtorinë e Përgjithshme:

 

Specialist i Administrimit të Policave të Sigurimit

Απαιτήσεις

Kriteret që aplikanti duhet të plotesojë janë:

 

Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Ekonomi;

Të ketë eksperiencë pune minimumi 2 vjet;

Te kete njohuri per sistemin e Sigurimeve;

Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, Internet;

Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur);

Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.

 

 

Të interesuarit, brenda datës 16.08.2018 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi dhe 2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.