Specialist i trajtimit të dëmeve

За нас

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Наслов на огласот * Specialist i trajtimit të dëmeve
Категорија Инженер
Опис на работата

Specialist i trajtimit të dëmeve

Потребни квалификации

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për       3 (tre) vende vakante në Drejtorinë e Përgjithshme, si:

Specialist i trajtimit të dëmeve

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

·         Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike.

·         Të ketë dy vjet eksperiencë pune.

·         Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, Internet.

·         Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).

·         Të ketë aftësi shumë të mira analizuese dhe monitoruese.

 

Të interesuarit, brenda datës 10.12.2017 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi     dhe  2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë                        “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”,      Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

 

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.