Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Gjirokastër

За нас

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Наслов на огласот * Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Gjirokastër
Категорија Агент за продажб
Опис на работата

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për (një) vend vakant si:

 

Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Gjirokastër

 

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

Të ketë mbaruar arsimin e lartë.
Të ketë dy vjet eksperiencë pune.
Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, Internet.
Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).
Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.

 

Të interesuarit, brenda datës 14.09.2018 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi dhe  2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

 

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.

Потребни квалификации

Prezanton dhe promovon shitjen e produketeve te “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA”sha, me prioritet rritjen e shitjeve te produkteve e sigurimit, per te cilat eshte pergjegjes per shitje. Identifikon klientet e rinj potencial.I komunikon klientit etapat e procedures se marrjes ne sigurim. Merr masa per plotesimin e dokumentacionit. Rakordon me financen per shitjet e produktit te sigurimit per te cilin eshte pergjegjes per shitje.Raporton ne fund te cdo muaji mbi ecurine e produktit per te cilin eshte pergjegjes, duke evidentuar problematikat qe ka hasur ne shitjen e tij.