Roje Sigurimi

За нас

Aleat Sh.p.k. ("Aleat") është një kompani që operon në Shqipëri në bazë kontrate konçesioni të lidhur ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme të Shqipërisë dhe konsorciumit të Idemia Identity & Security (Francë) dhe Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve (Shqipëri) për prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të identitetit dhe Pasaportave biometrike për qytetarët shqiptarë. Kontrata e konçesionit u ratifikua me ligjin nr. 9972 datë më 27.08.2008, dhe ndryshuar dhe zgjeruar kohët e fundit me ligjin nr. 129/2013, data në 25.04.2013.

Категорија Обезбедување
Опис на работата

Kompania Aleat është një kompani shqiptare me sipërmarrje të përbashkët të Safran Security & Identity dhe Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërrmarrjeve, përgjegjëse për prodhimin e kartave dhe pasaportave biometrike për qytetarët shqiptarë. 
Për kompaninë tonë jemi duke kërkuar Roje Sigurimi me përgjegjësitë dhe kërkesat si mëposhtë:
 

NJOHURITË DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Diplomë universitare
 • Njohuri e gjuhës angleze do të përbënte avantazh
 • Njohuri të pajisjeve, procedurave të lidhura me punën, procedura të mbrojtes efektive të njerëzve, pronës dhe kompanisë
 • Eksperincë punë si Roje Sigurimi ose pozicion i ngjashëm
 • Aftësi të mira komunikimi
 • Person energjik dhe dinamik
 • Disponueshmëri për të punuar me turne, jashtë orarit të punës dhe gjatë fundjavës
 • I besueshëm dhe punëtor
 • Aftësi vëzhgimi dhe orientimi ndaj detajeve

Потребни квалификации

 • Monitoron dhe autorizon hyrjen dhe largimin e punonjësve, vizitorëve dhe të personave të tjerë për mbrojtje ndaj vjedhjes dhe për të ruajtur sigurinë
 • Komunikon verbalisht me personat që vijnë në portën kryesore
 • Zbaton procedurat e sigurisë së kompanisë
 • Raporton dhe heton shqetësimet
 • Patrullon ambjentet e kompanisë për të parandaluar dhe për të ndërhyrë, garanton sigurinë e dyerve, dritareve dhe portave
 • Përdor pajisje zbulimi për skanimin e personave dhe për të parandaluar kalimin e artikujve të ndaluar në zona të kufizuara
 • Telefonon personin kompetent në përputhje me procedurat e përcaktuara që kërkon reagim të shpejtë
 • Zëvendëson Kontrollorin e Sigurimit, kur është e nevojshme
 • Kontrollon dhe regjistron hyrjet e automjeteve në objekt
 • Monitoron në kamerat e vëzhgimit në kohë reale
 • Kryen detyra të ndryshme të caktuara

Друго (опционално)

Kandidatët e interesuar për këtë pozicion janë të ftuar të dërgojnë një letër motivimi dhe një cv të plotë (me foto) në adresën e emailit burime.njerezore@aleat.comose “Aleat Sh.p.k. Rruga Xhanfize Keko, Tiranë, Shqipëri”.