Προφίλ

Trans Adriatic Pipeline
About us

The Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG is a joint venture company established with the purpose of planning, developing and building the TAP natural gas pipeline. TAP’s shareholding is comprised of BP (20%), SNAM (20%), SOCAR (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) and Axpo (5%).

Εργασίες από Trans Adriatic Pipeline
Τίτλος εργασίας Είδος απασχόλησης Από να
INTERNSHIP PROGRAM

Trans Adriatic Pipeline

Full Time 04-10-16 18-10-16