Vend vakant per 3 specialiste te trajtimit te demit

За нас

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Наслов на огласот * Vend vakant per 3 specialiste te trajtimit te demit
Категорија Инженер
Опис на работата

Specialist i trajtimit të dëmeve

Потребни квалификации

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike.
Të ketë dy vjet eksperiencë pune.
Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, Internet.
Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).
Të ketë aftësi shumë të mira analizuese dhe monitoruese.

Të interesuarit, brenda datës 11.08.2017 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi     dhe  2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë                        “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”,      Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: info@sigal.com.al

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.