Zv.Drejtor Finance dhe Kontabilitet

За нас

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Наслов на огласот * Zv.Drejtor Finance dhe Kontabilitet
Категорија Сметководство / ф
Опис на работата

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

 

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për  1(një) vend të lirë pune në Drejtorinë e Përgjithshme:

 

Zv.Drejtor Finance dhe Kontabilitet

Потребни квалификации

Kriteret që aplikanti duhet të plotesojë janë:

 

Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Finance / Kontabilitet ose fusha te tjera të ngjashme, preferohet çertifikim profesional ne Kontabilitet (preferohet Kontabel i Miratuar);

Të ketë eksperience në menaxhimin e kontabilitetit, kreditimit, kostos dhe perfitueshmerisë, të perfituara ne institucione mikrofinanciare apo banka;
Të ketë njohuri të avancuara ne lidhje me rregulloret përkatese statutore shqiptare për kompanitë dhe institucionet financiare jo-banka, parimet e kontabilitetit, legjislacioni ligjor lokal dhe ligjet per taksat dhe punësimin;
Të ketë njohuri mbi politikat dhe procedurat operacionale, kreditimin e produkteve dhe shërbimeve;
Të ketë njohuri të sistemeve të kontabilitetit;
Të ketë eksperiencë pune minimumi 5 vjet eksperience bankare ose ne institucionet jo bankare te licensuara nga Banka e Shqipërisë;
Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).

 

Të interesuarit, brenda datës 16.08.2018 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi  dhe 2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

 

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.