Specialist i trajtimit të dëmeve

За нас

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Наслов на огласот * Specialist i trajtimit të dëmeve
Категорија Инженер
Опис на работата

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për 3 (tre) vende të lira pune në Drejtorinë e Përgjithshme si:

 

Specialist i trajtimit të dëmeve

Потребни квалификации

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

 

Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike.
Të ketë dy vjet eksperiencë punë.
Të jetë njohës i mjeteve motorike dhe Kodit Rrugor.
Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, Internet.
Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).
Të ketë aftësi shumë të mira analizuese dhe monitoruese.

 

Të interesuarit, brenda datës 29.03.2019 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi dhe 2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

 

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.