Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Fier

За нас

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Наслов на огласот * Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Fier
Категорија Агент за продажб
Опис на работата

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton për 2 (dy) vende të lira pune:

 

Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Fier

 

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive:

Prezanton dhe promovon shitjen e produkteve të “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA”, me prioritet rritjen e shitjeve të produkteve të sigurimit vullnetar, për te cilat është përgjegjës për ofrimin, shitjen dhe mbajtjen e marrëdhënienve me klientin, në zbatim të urdhërave/udhëzimeve të Administratorit të Përgjithshëm. Mban një plan për takimet me klientët të cilin ja paraqet Drejtorit të Degës.

Потребни квалификации

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton për 2 (dy) vende të lira pune:

 

                                    Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Fier

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive:

Prezanton dhe promovon shitjen e produkteve të “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA”, me prioritet rritjen e shitjeve të produkteve të sigurimit vullnetar, për te cilat është përgjegjës për ofrimin, shitjen dhe mbajtjen e marrëdhënienve me klientin, në zbatim të urdhërave/udhëzimeve të Administratorit të Përgjithshëm. Mban një plan për takimet me klientët të cilin ja paraqet Drejtorit të Degës.

Друго (опционално)

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

  • Të ketë përfunduar arsimin e lartë. 
  • Të ketë  dëshirë të punojë në sistemin e sigurimeve, përvoja e punës në sistemin bankar ose në sistemin e sigurimeve përbën avantazh për kandidatin.
  • Të ketë eksperiencë pune mbi 5 (pesë) vjet.
  • Të ketë njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, Internet.
  • Gjuha e huaj është bonus për kandidatin (të shkruar dhe të folur).
  • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.
  • Të jetë i përkushtuar dhe dinamik.

Të interesuarit, brenda datës 31.08.2020 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi dhe 2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose te dërgojnë në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@uniqa.al

Për çdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit 04 22 333 08.