ANALIST/E SHITJE – DEGA TIRANE

За нас

E themeluar në vitin 1994, shoqëria “TEUTA DURRES” SHPK, operon në dy sektorë kryesor: paketimin dhe shpërndarjen e produkteve ushqimore. Kompania lider në treg në sektorin ushqimor prej 28 vitesh me markat Teuta dhe Gold si edhe distributor ekskluziv i shumë markave premium Italiane si Riso Scotti, Pasta Garofalo, Ponti, Olitalia, Sant'Anna, Grupo Tedesco, Roberto, Selezione Casillo, Matilde Vicenzi me mbi 19 ekskluzivitete.

Наслов на огласот * ANALIST/E SHITJE – DEGA TIRANE
Категорија Услуги за клиент
Опис на работата

Pjese e ekipit të Shitjes “Analist/e Shitje” do të punoje në bashkëpunim të ngushtë me supervizoret dhe menaxherët tanë të shitjeve.

Detyrat / Pergjegjesite kryesore

Mbështetje ne përmirësim të vazhdueshem të procesit te shitjeve

Hartim i raporteve analitike te shitjeve sipas kerkesave te menaxhereve
Ndjekje e shperndarjes/qarkullimit  te stokut midis magazinave
Komunikim elektronik me klientet lidhur me:

Informacione te ndryshme mbi shitjet
Ditaret dhe rakordimet e llogarive
Detyrimeve te maturuara dhe respektim te afateve te pageses.

Потребни квалификации

Arsimi i larte (preferohet Ekonomik)
Eksperienca te meparshme ne Raportim te departamentit te shitjeve jane avantazh
Njohuri shumë të mira në MS Office, (Excel)
Njohuri ne programin Navision Dynamics perben avantazh
Të menduarit analitik dhe orientuar drejt zgjidhjes

Друго (опционално)

Të interesuarit mund të dërgojnë CV në email: hr@teutadurres.com deri në datën 28.02.2022.