EKONIMIST/E, DEPARTAMENTI SHITJEVE – DEGA TIRANE

За нас

E themeluar në vitin 1994, shoqëria “TEUTA DURRES” SHPK, operon në dy sektorë kryesor: paketimin dhe shpërndarjen e produkteve ushqimore. Kompania lider në treg në sektorin ushqimor prej 29 vitesh me markat Teuta dhe Gold si edhe distributor ekskluziv i shumë markave premium Italiane si Riso Scotti, Pasta Garofalo, Ponti, Olitalia, Sant'Anna, Grupo Tedesco, Roberto, Selezione Casillo, Matilde Vicenzi me mbi 19 ekskluzivitete.

Наслов на огласот * EKONIMIST/E, DEPARTAMENTI SHITJEVE – DEGA TIRANE
Категорија Економист
Опис на работата

Detyrat / Pergjegjesite kryesore:

Mbështetje ne përmirësim të vazhdueshem të procesit te shitjeve;

Hartim i raporteve analitike te shitjeve sipas kerkesave te menaxhereve;
Ndjekje e shperndarjes/qarkullimit  te stokut midis magazinave;

Komunikim elektronik me klientet lidhur me:

Informacione te ndryshme mbi shitjet;
Ditaret dhe rakordimet e llogarive;
Detyrimeve te maturuara dhe respektim te afateve te pageses.

Потребни квалификации

Arsimi i larte
Eksperienca te meparshme ne Raportim te departamentit te shitjeve jane avantazh
Njohuri shumë të mira në MS Office, (Excel)
Njohuri ne programin Navision Dynamics perben avantazh
Të menduarit analitik dhe orientuar drejt zgjidhjes

Друго (опционално)

Të interesuarit mund të dërgojnë CV në email: hr@teutadurres.com