Punonjëse Departament Finance – Kontabilitet / FIER

За нас

E themeluar në vitin 1994, shoqëria “TEUTA DURRES” SHPK, operon në dy sektorë kryesor: paketimin dhe shpërndarjen e produkteve ushqimore. Kompania lider në treg në sektorin ushqimor prej 29 vitesh me markat Teuta dhe Gold si edhe distributor ekskluziv i shumë markave premium Italiane si Riso Scotti, Pasta Garofalo, Ponti, Olitalia, Sant'Anna, Grupo Tedesco, Roberto, Selezione Casillo, Matilde Vicenzi me mbi 19 ekskluzivitete.

Наслов на огласот * Punonjëse Departament Finance – Kontabilitet / FIER
Категорија Економист
Опис на работата

Kryen veprime të likuiditetit në arkë. Regjistron ato në sistem dhe dokumenton veprimet përkatëse;

Regjistron fatura të shitjes dhe njeh dokumentacionin përkatës;

Njeh ditarin e klientit dhe raporton mbi gjendjet debitore të klientëve;

Njeh Librin e Shitjes;

Suporton dhe kontrollon stafin e shitjes në pikat e shitjes;

Merr pjesë në proceset e inventarizimit fizik të mallrave.

Потребни квалификации

Arsimi i lartë në Degën Ekonomik;

Minimalisht 1 vit eksperiencë pune në departament Finance Kontabiliteti;

Njohuri të mira në Excel;

Të jetë i/e komunikueshëm, bashkëpunues.

Друго (опционално)

Të interesuarit mund të dërgojnë CV në email: hr@teutadurres.com 


Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.