Punë punë natë e ditë,
që të shohim pakëz dritë.

— Naim Frashëri
Region Posao Svi