SHEF I KONTABILITETIT – PRISHTINË

About us

The HeadHunter Group is an innovative Staffing and Recruiting Company operating in Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Greece, Bosnia and Herzegovina and USA. We offer the newest mentality in Staffing industry and our core business are Candidates and Clients.

Τίτλος ανάρτησης * SHEF I KONTABILITETIT – PRISHTINË
Κατηγορία Λογιστική και Χρη&m
Περιγραφή εργασίας

Në emër të një nga klientët tanë kompani lidere në distribucion po kërkojmë të punësojmë në Prishtinë, Kosovë:

SHEF I KONTABILITETIT – PRISHTINË

PËRSHKRIMI I PUNËS: 

 • Pranimi per regjistrim I dokumentave te kontabilitetit.
 • Regjistrim të marketeve dhe depos, edhe ate regjistrimi, analizë e regjistrimit, përputhshmëria e evidences financiare dhe materiale të marketeve dhe depos.
 • Analizë e TVSH-së dhe përgatitje e deklaratës së TVSH-së
 • Përllogaritja dhe deklarimi I tatimit në fitim.
 • Plotësimi dhe dërgimi I formularëve në institucione shtetërore përkatëse.
 • Përputhshmëri të evidences analitike dhe sintetike.
 • Përgatitja e pasqyrave vjetore dhe dorëzimi në regjistrin qendror dhe ATK.
 • Përgatitja e llogaritjeve periodike për nevojat e brendshme.
 • Organizim të evidencës kompjuterike të operacioneve të kontabilitetit.
 • Përcjellje, përshtatshmëria dhe analiza e punës në kontabilitetin financiar e material.
 • Përcjellje e rregullave pozitive ligjore në fushën e operacioneve të kontabilitetit dhe zbatimin e tij.
 • Kryen obligime pune si anëtar në komisionin qendror për regjistrim.
 • Dhe punë tjera nga sfera punes financiar dhe materiale me kërkesë nga mbikqyrësi.

Απαιτήσεις

 • Shkollim i lartë – i preferuar fakulteti Ekonomik drejtimi kontabilitet;
 • Njohja e gjuhes angelze e detyrueshme dhe gjuha serbe e preferueshme;
 • Eksperiencë pune minimum 4 vite në industrinë e distribucionit;
 • Analitik, I orentuar kah suksesi, optimizim të proceseve rrjedhëse, si dhe ndjenjë e lartë të ekonomizimit;
 • Njohje të shkëlqyer të programit punes;
 • Aftësi të forta organizimi, komunikimi dhe të jetë në gjendje të punoj me afat edhe nën presion.
 • Aftësi për zgjidhjen e problemeve.
 • Aftësi të shkëlqyera ndërpersonale dhe komunikuese, të shkruara dhe gojore me qëllim të komunikimit sa më të lehtë me stafin si dhe sektoret tjera.

Άλλο (Προαιρετικό)

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Të gjithë të interesuarit janë të lutur të aplikojnë online duke klikuar në butonin APLIKO ONLINE. Dërgoni aplikimin tuaj (CV në gjuhën angleze). Për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znjsh. Doruntina JAKUPI në numrin e telefonit +38138749001 (nga Hënë në të Premte) apo nëpërmjet E-mail d.jakupi@headhunter.al jo më vonë se data 22 Janar 2017. 


Provo suksesin me The HeadHunter! 
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

APLIKO ONLINE

Μισθός Mjaft konkuruese