Specialist Finance

About us

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Κατηγορία Λογιστική και Χρη&m
Περιγραφή εργασίας

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

 

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për   1(një) vend të lirë pune në Drejtorinë e Përgjithshme:

 

Specialist Finance

Απαιτήσεις

Kriteret që aplikanti duhet të plotesojë janë:

 

Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Fakultetin Ekonomik.
Të ketë mbi 2 vjet eksperiencë pune në profesion.
Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).
Njohuri shumë të mira të programeve të specializuara në këtë fushë.
Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, aftësi analizuese dhe vlerësuese si dhe aftësi në mbajtjen e saktë të  dokumentacionit.

 

Të interesuarit, brenda datës 16.08.2018 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi  dhe  2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

 

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08