Specialist i Marrjes në Sigurim, Agjencia Kavajë

About us

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Τίτλος ανάρτησης * Specialist i Marrjes në Sigurim, Agjencia Kavajë
Περιγραφή εργασίας

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për 2 (dy) vende vakante si:

 

Specialist i Marrjes në Sigurim, Agjencia Kavajë

Απαιτήσεις

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive:

dhe promovon shitjen e produketeve te “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA”, me prioritet rritjen e shitjeve te produkteve e sigurimit, per te cilat eshte pergjegjes per shitje, ne zbatim te urdherave/udhezimeve te Administratorit te Pergjithshem. Mban nje plan per takimet me klientet te cilin ja paraqet Drejtorit te Agjencise.

 

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

Të ketë mbaruar arsimin e lartë.
Të ketë dy vjet eksperiencë pune.
Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, Internet.
Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).
Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.

 

Të interesuarit, brenda datës 12.11.2018 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi  dhe 2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

 

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.