Menaxher i Marrjes në Sigurim, Dega Shkodër

About us

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Τίτλος ανάρτησης * Menaxher i Marrjes në Sigurim, Dega Shkodër
Περιγραφή εργασίας

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për 1 (nje) vend të lirë pune:

 

Menaxher i Marrjes në Sigurim, Dega Shkodër

 

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive:

Prezanton dhe promovon shitjen e produkteve të “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA”, me prioritet rritjen e shitjeve të produkteve të sigurimit vullnetar, për te cilat është përgjegjës për ofrimin, shitjen dhe mbajtjen e marrëdhënienve me klientin, në zbatim të urdhërave/udhëzimeve të Administratorit të Përgjithshëm. Mban një plan për takimet me klientët të cilin ja paraqet Drejtorit të Degës.

Απαιτήσεις

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Fakultetin Ekonomik, Juridik ose Shkenca të Natyrës.

Eksperience pune si menaxher ose drejtues në biznes ose në institucione publike, mbi 5 vjet.

Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, e-mail, internet.

Preferohen kandidatë me njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe te folur).

Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, organizative, analizuese, drejtuese, monitoruese dhe vlerësuese.

Të jetë i përkushtuar dhe dinamik.

 

Të interesuarit, brenda datës 19.01.2019 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi dhe 2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

 

Për çdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit 04 22 333 08.