Aktuar

About us

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Περιγραφή εργασίας

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për   1(një) vend të lirë pune në Drejtorinë e Përgjithshme:

 

Aktuar

Απαιτήσεις

Kriteret që aplikanti duhet të plotesojë janë:

 

Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Ekonomi , Matematike të aplikuar. 

Preferohet te kete eksperience pune si aktuar ose te kete kryer specializime ose kurse per aktuaristike.

Te kete njohuri shumë të mira per sistemin e Sigurimeve.

Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, Internet.

Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).

Të ketë aftesi shume te mira analitike si dhe të ketë aftësi të punojë në grup dhe në mënyrë të pavarur

 

Të interesuarit, brenda datës 25.01.2019 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi  dhe  2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.