Gazetar per mediat online

About us

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Τίτλος ανάρτησης * Gazetar per mediat online
Κατηγορία ????????? / ?????????????
Περιγραφή εργασίας

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për 1(një) vend të lirë pune në Drejtorinë e Përgjithshme:

 

Gazetar per mediat online

Απαιτήσεις

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

 

Të ketë ketë kryer arsimin e lartë dhe të jetë diplomuar në gazetari;
Të ketë përvojë pune mbi 3 vjet si gazetar ekonomie;
Të ketë eksperiencë pune në median online;
Te ketë eksperiencë në përgatitjen e raportimeve mbi zhvillimet ekonomike të pasqyruara në media;
Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe te folur);
Të  ketë njohuri të mira kompjuterike;
Të ketë njohuri të mira të programit Wordpress;
Drejtshkrim të shkëlqyer të gjuhës shqipe;
Të ketë aftësi të mira komunikimi;
Të ketë aftësi të mira për të punuar në grup;
Preferohet të ketë njohuri të tregut të sigurimeve.

 

Të interesuarit, brenda datës 19.02.2019 të dorëzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi dhe 2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a., me adresë: “Qendra e Biznesit  SIGAL”, Blv.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

 

Për çdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit: 04 22 333 08.