SPECIALIST MARKETINGU - TIRANE

About us

The HeadHunter Group is an innovative Staffing and Recruiting Company operating in Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Greece, Bosnia and Herzegovina and USA. We offer the newest mentality in Staffing industry and our core business are Candidates and Clients.

Τίτλος ανάρτησης * SPECIALIST MARKETINGU - TIRANE
Κατηγορία ?????????? / ??????
Περιγραφή εργασίας

Në emër të një prej klientëve tanë, një zinxhir ndërkombëtar dyqanesh në fushën e shitjeve të produkteve të arredimit shtëpiak, jemi duke kërkuar në Tiranë / Shqipëri:

SPECIALIST MARKETINGU

Përgjegjësitë kryesore:

 • Përgjegjës për të gjitha kanalet dhe materialet e komunikimit të kompanisë (on-line, off-line, ATL, BTL, aktivitetet e mediave sociale, etj);
 • Bashkëpunon me Menaxherin Rajonal te Marketingut gjatë përgatitjes së planeve të marketingut;
 • Zbatimi dhe monitorimi i planeve të marketingut;
 • Kryen hulumtime të tregut dhe identifikon pikat e forta dhe dobësitë të kompanisë; gjen mundësitë e tregut. Bën propozime për modifikime të planit të marketingut;
 • Brainstorm me anëtarët e ekipit për të zhvilluar ide kreative për aktivitete të ndryshme të marketingut dhe bashkepunimi me furnizuesit dhe palët e treta për të ekzekutuar zbatimin e suksesshëm të aktiviteteve të dakorduara të marketingut;
 • Përpilimi i raporteve javore, mujore, e vjetore të aktiviteteve dhe matje të efikasitetit të aktiviteteve;
 • Bashkëpunimi me ekipin e shitjes për të siguruar që të gjitha fushatat e marketingut dhe materialet janë në përputhje;
 • Ndekja e procedurave të komunikimit, udhëzimeve dhe politikave të kompanisë.

Απαιτήσεις

Kërkesat e profilit:

 • Arsimi i lartë në Ekonomi, Marketing, Administrim Biznesi, dhe të ngjashme. Diploma Master do të ishte avantazh.;
 • Përvojë në marketing strategjik, menaxhim të markës, shitje;
 • Përvoja në marketing dixhital, menaxhim i rrjeteve sociale;
 • Aftësi të avancuara kompjuterike, përfshirë MS Office, veçanërisht MS Excel;
 • Komunikim i jashtëzakonshëm, aftësi analitike dhe të shkrimit;
 • Orientimi ndaj klientit dhe aftësia për tu përshtatur / reaguar ndaj llojeve të ndryshme të karaktereve;
 • Person i organizuar mirë, i fokusuar në rezultate;
 • Proaktiviteti dhe kreativiteti janë domosdoshmëri;
 • Shkathtësi të shkëlqyera të menaxhimit të projekteve dhe aftësi për të kryer më shumë detyra në të njejtën kohë;
 • Gjuha angleze e rrjedhshme në të folur dhe të shkruar.

Άλλο (Προαιρετικό)

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: s.biba@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Sonila BIBA në numrin e telefonit +355 68 6077551(nga e Hëna në të Premte).

Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

 

Μισθός Konkurruese