Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Durrës

About us

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Τίτλος ανάρτησης * Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Durrës
Περιγραφή εργασίας

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton për 2 (dy) vende të lira pune:

 

                                             Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Durrës

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive:

Prezanton dhe promovon shitjen e produkteve të “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA”, me prioritet rritjen e shitjeve të produkteve të sigurimit vullnetar, për te cilat është përgjegjës për ofrimin, shitjen dhe mbajtjen e marrëdhënienve me klientin, në zbatim të urdhërave/udhëzimeve të Administratorit të Përgjithshëm. Mban një plan për takimet me klientët të cilin ja paraqet Drejtorit të Degës.

Απαιτήσεις

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

  • Të ketë përfunduar arsimin e lartë. 
  • Të ketë  dëshirë të punojë në sistemin e sigurimeve, përvoja e punës në sistemin bankar ose në sistemin e sigurimeve përbën avantazh për kandidatin.
  • Të ketë eksperiencë pune mbi 5 (pesë) vjet.
  • Të ketë njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, Internet.
  • Gjuha e huaj është bonus për kandidatin (të shkruar dhe të folur).
  • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.
  • Të jetë i përkushtuar dhe dinamik.

Të interesuarit, brenda datës 21.08.2020 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi dhe 2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose te dërgojnë në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@uniqa.al

Për çdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit 04 22 333 08.