Punonjese Departamenti Finance-Kontabilitet/Durres

About us

E themeluar në vitin 1994, shoqëria “Teuta Durrës”, operon në dy sektorë kryesor: paketimin dhe shpërndarjen e produkteve ushqimore. Kompania lider ne treg ne sektorin ushqimor prej 26 vitesh me markat Teuta dhe Gold si edhe distributor ekskluziv i shume markave premium Italiane si Riso Scotti, Pasta Garofalo, Ponti, Olitalia, Sant'Anna, Grupo Tedesco, Roberto, Selezione Casillo, Matilde Vicenzi me mbi 19 ekskluzivitete.

Τίτλος ανάρτησης * Punonjese Departamenti Finance-Kontabilitet/Durres
Κατηγορία Λογιστική και Χρη&m
Περιγραφή εργασίας

Kompania Teuta lider ne treg ne sektorin ushqimor prej 26 vitesh me markat Teuta dhe Gold si edhe distributor ekskluziv i shume markave premium Italiane si Riso Scotti, Pasta Garofalo, Ponti, Olitalia, Sant'Anna, Tedesco ne mbi 20 ekskluzivitete per teritorin Shqiptare kerkon te punesoje:

PUNONJES/E DEPARTAMENTI FINANCE – KONTABILITET / DURRES

Απαιτήσεις

Kerkesa per kandidat i/e:

  • Arsimi I larte ne Degen Ekonomik;
  • Minimalisht 1 vit eksperience pune ne department Finance Kontabilitet;
  • Njohuri te mira ne Excel;
  • Te jete e komunikueshme, bashkepunuese.

 

Detyrat Kryesore :

  • Kryen veprime te likuiditetit ne arke. Regjistron ato ne sistem dhe dokumenton veprimet perkatese;
  • Regjistron fatura te shitjes dhe njeh dokumentacionin perkates;
  • Njeh ditarin e klientit dhe raporton mbi gjendjet debitore te klienteve;
  • Njeh Librin e Shitjes;
  • Suporton dhe kontrollon stafin e shitjes ne pikat e shitjes;
  • Merr pjese ne proceset e inventarizimit fizik te mallrave ne filalet e kompanise ne rrethe.

Άλλο (Προαιρετικό)

Të interesuarit mund të dërgojnë CV në email: hr@teutadurres.com deri në datën 18.02.2021

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.