CREATIVE DESIGNER

About us

E themeluar në vitin 1994, shoqëria “TEUTA DURRES” SHPK, operon në dy sektorë kryesor: paketimin dhe shpërndarjen e produkteve ushqimore. Kompania lider në treg në sektorin ushqimor prej 28 vitesh me markat Teuta dhe Gold si edhe distributor ekskluziv i shumë markave premium Italiane si Riso Scotti, Pasta Garofalo, Ponti, Olitalia, Sant'Anna, Grupo Tedesco, Roberto, Selezione Casillo, Matilde Vicenzi me mbi 19 ekskluzivitete.

Περιγραφή εργασίας

Kompania "Teuta Durres Sh.p.k" per filialin e saj ne Tirane kerkon te punesoje Creative Designer.

Detyra dhe Përgjegjësi:

- Krijon imazhe grafike për komunikime të brendshme të kompanisë;
-Krijon dhe harton video sipas kërkesave specifike të kompanisë dhe departamentit;
- Përgatit materiale promocionale të kompanisë nga aspekti vizual;
-Përgatit publikimet e brendshme dhe të jashtme nga pikëpamja grafike duke siguruar implementimin e saktë të rregullave të markës;
- Krijon imazhe grafike me qëllime promocionale;
- Ndihmon në organizimin e evenimenteve publike dhe të brendshme të kompanisë;
- Ndjek mbarëvajtjen e projekteve të ndryshme të departamentit të marketingut,
- Kujdeset dhe sigurohet që përdorimi i imazhit të kompanisë është sipas standarteve dherregullave të përcaktuara;
- Krijon ose rimodelon design te paketimeve te kompanise

Απαιτήσεις

Kërkesat:

a. Edukimi: Preferohet të zotërojë diplomë universitare.
b. Eksperiencat e punës: Minimumi 1 vit eksperiencë pune në këtë profil.
c. Kualifikime të deshiruara -Të ketë eksperiencë si video editor në formatin 2D;
-Të njohë programet kryesore të paketës Adobe (Indesign, Illustrator, Photoshop, Corel),
-Të ketë njohuri dhe eksperiencë në fotografimin e produkteve dhe përpunimin e tyre deri në publikim.

d. Aftësi të tjera:

- Të jetë person kreativ-Të ketë aftësi të mira komunikuese;
- Dëshirë për bashkëpunim dhe ndërveprim;
- Të jetë përgjegjës për respektimin e afateve;

Άλλο (Προαιρετικό)

Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV e tyre së bashkume nje portofol punimi në adresën e e-mailit : hr@teutadurres.com
Aplikimet preferohen te dergohen deri me date 30 Prill 2021.

Cel. : 0684062113