Punonjës/e Departament Financë – Kontabilitet / TIRANË

About us

E themeluar në vitin 1994, shoqëria “TEUTA DURRES” SHPK, operon në dy sektorë kryesor: paketimin dhe shpërndarjen e produkteve ushqimore. Kompania lider në treg në sektorin ushqimor prej 29 vitesh me markat Teuta dhe Gold si edhe distributor ekskluziv i shumë markave premium Italiane si Riso Scotti, Pasta Garofalo, Ponti, Olitalia, Sant'Anna, Grupo Tedesco, Roberto, Selezione Casillo, Matilde Vicenzi me mbi 19 ekskluzivitete.

Τίτλος ανάρτησης * Punonjës/e Departament Financë – Kontabilitet / TIRANË
Κατηγορία ?????????????
Περιγραφή εργασίας

Kryen veprime të likuiditetit në arkë. Regjistron ato në sistem dhe dokumenton
veprimet përkatëse;
Regjistron fatura të shitjes dhe njeh dokumentacionin përkatës;
Njeh ditarin e klientit dhe raporton mbi gjendjet debitore të klientëve;
Njeh Librin e Shitjes.

Απαιτήσεις

Arsimi i lartë në Degën Ekonomik;

Njohuri të mira në Excel;
E specializuar në profilin e blerjeve;
Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe bashkëpunimi në grup;
E aftë për të marrë përgjegjësi.

Άλλο (Προαιρετικό)

Të interesuarit mund të dërgojnë CV në email: hr@teutadurres.com 

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.