Vend vakant: Mjek

За нас

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Категорија Здравствена заш&
Опис на работата

Mjek ne Drejtorine e Pergjithshme

Потребни квалификации

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për   1(një) vend të lirë pune në Drejtorinë e Përgjithshme: Mjek

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

Të kete mbaruar arsimin e lartë për Mjekesi;
Eksperiencë pune mbi 2 vjet;
Njohuri shumë te mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, e-mail, internet;
Njohuri shumë të mira të gjuhes angleze (të shkruar dhe të folur);
I përkushtuar dhe dinamik;
Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese në të folur dhe të shkruar, aftësi analizuese, vlerësuese dhe negociuese si dhe aftësi në mbajtjen e saktë të dokumentacionit.

 

Të interesuarit, brenda datës 06.03.2018 të dorezojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi     dhe           2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.