IT Specialist, SIGAL LIFE UNIQA Group AUSTRIA sh.a.

За нас

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Наслов на огласот * IT Specialist, SIGAL LIFE UNIQA Group AUSTRIA sh.a.
Категорија Информатичка Те&
Опис на работата

 “SIGAL LIFE UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  pjesë e Uniqa Group Austria, shoqëri sigurimi me qendër në Tiranë, shpall 1 (një) vend të lirë pune për:

 IT Specialist

Qëllimi i përgjithshëm i punës:

Ky pozicion ka pë qëllim mirëmbajtjen e sistemit baze te shitjes si dhe sistemeve të lidhura me të, implementimin e fix-eve, testimin dhe implementimin e zhvillimeve dhe përmirësimeve.

 Përgjegjësitë kryesore:

 • Mirëmban, parametrizon sistemin baze te shitjes si dhe sistemet e lidhura me të;
 • Dokumenton proceset dhe përditëson procedurat sipas nevojës dhe frekuencës;
 • Vlerëson kërkesat për mirëmbajtje te sistemeve që vijnë nga përdoruesit dhe raporton problematikat ;
 • Teston zgjidhjet në mjedise testimi dhe i aplikon në përputhje me procedurat në fuqi;

Потребни квалификации

Kërkesat e profilit:

 1.   Diplomë Universitare në degën Informatikë/ Inxhinieri Informatikë/ Informatikë Ekonomike ose te ngjashme;
 2.   Minimumi 2 vite eksperiencë në institucione financiare, shërbime TIK;
 3.   I/E aftë të kuptojë ciklin e zhvillimit të software-ve dhe njohuri të bazave të të dhënave MS SQL Server dhe të jetë familjar me SQL, Java dhe XML;
 4.   Njohuri bazë në sistemet Windows/Unix/Linux;
 5.   Aftësi shumë të mira në zgjidhjen e problemeve dhe i vëmendshëm ndaj detajeve.
 6.   Aftësi shumë të mira të komunikimit; kurioz dhe me deshirë për të mësuar;
 7.   I/E aftë të punojë në grup dhe të ndertojë marrëdhënie kontruktive me kolegët;
 8.   I/E aftë të përballoje volumin e punës dhe natyrë  proaktive;
 9.   Njohuri të avancuara të gjuhës Angleze.

Të interesuarit, brenda datës 26.01.2023 të dorzojnë CV në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@uniqa.al  ose në postën e shkruar në adresën: Sigal Uniqa Group Austria; Departamenti Legal & Burimeve Njerëzore; “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose na kontaktoni në numrin e telefonit 04 22 333 08.