NDIHMËS MAGAZINIER/E - DEGA TIRANË

За нас

E themeluar në vitin 1994, shoqëria “TEUTA DURRES” SHPK, operon në dy sektorë kryesor: paketimin dhe shpërndarjen e produkteve ushqimore. Kompania lider në treg në sektorin ushqimor prej 28 vitesh me markat Teuta dhe Gold si edhe distributor ekskluziv i shumë markave premium Italiane si Riso Scotti, Pasta Garofalo, Ponti, Olitalia, Sant'Anna, Grupo Tedesco, Roberto, Selezione Casillo, Matilde Vicenzi me mbi 19 ekskluzivitete.

Наслов на огласот * NDIHMËS MAGAZINIER/E - DEGA TIRANË
Опис на работата

Jep ndihmë në magazinë duke ndihmuar në zbatimin e punës së perditshme duke mbështetur punën e magazinierit për procese të ndryshme;
Mirëmban dhe kontrollon të gjitha produktet si dhe merr përgjegjësi për ato që janë në magazinë;
Është person përgjegjës për marrjen e faturave nga operatorët dhe për përgatitjen e materialeve për t’u dorëzuar tek shoferët dhe automjetet e kompanisë;
Ndihmon në procesin e riorganizimit të hapësirës së magazinës për ta mbajtuar atë të rregullt si dhe për të krijuar hapësirën e nevojshme;
Kujdeset për nëndarjen e produkteve sipas kodeve dhe llojit;
Ndihmon në procese të ndryshme brenda magazinës.

 

Потребни квалификации

Të jetë i shkathët dhe i aftë për të përballuar volumin dhe ngarkesën në punë;
Të jetë përdorues i mirë i Paketës Microsoft Office;
Të ketë aftësi organizative dhe të punës në grup.

Друго (опционално)

Të interesuarit mund të dërgojnë CV në email: hr@teutadurres.com 

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.