Sistemuese

За нас

Kidzone është përfaqësuesi zyrtar franchise i Jumbo në Shqipëri. Në vitin 2011, Jumbo, dyqani më i madh i lodrave në Ballkan, u bë pjesë e Grupit Balfin. Aktiviteti kryesor i Jumbo është tregtimi i lojërave dhe artikujve për fëmijë, libra, kancelari, dekorime dhe produkte sezonale. Jumbo është marka më e dashur për fëmijë, por edhe për të rritur, për shkak të gamës së gjerë me mbi 30.000 produkte, shumëllojshmërisë së tyre, dizajnit unik dhe çmimeve më të mira në treg, gjë që e bën Jumbo tërheqëse për të gjithë. Jumbo u prezantua për herë të parë tek konsumatorët shqiptarë në vitin 2011, duke hapur dyqanin e parë në TEG dhe tjetrin në QTU. Por suksesi i Jumbo në plotësimin e nevojave dhe dëshirave të të gjithëve, nuk mund të ndalej këtu. Jumbo hapi dyqane në Fier, Shkodër, Durrës gjatë vitit 2018 dhe dyqanet në Elbasan dhe Vlorë në vitin 2020.

Опис на работата

PERMBLEDHJE E POZICIONIT:

Nje Sistemues eshte pergjegjes per sistemimin e produkteve ne vendet perkatese sipas standarteve  te vendosura nga kompania. Ai/ajo kryen mbushjen e rafteve ne menyre te vazhdueshme dhe eshte pergjegjes per pastertine, si dhe rregullon ne menyre te vazhdueshme departamentin e tij/saj dhe me gjere. Asiston ne shitjen e produkteve sipas kerkeses se klientit duke ju permbajtur standartit te sherbimit ndaj klientit me nje cilesi te shkelqyer komunikimi.

FUNKSIONET THELBESORE TE POZICIONIT:

 • Mban paster dhe te rregullt departamentin perkates dhe me gjere ne rast te kerkeses nga menaxhimi.
 • Sistemon produktet ne raftet dhe ne ishuj ne menyre te vazhdueshme ne fillim te turnit dhe ne vijim sipas potikikes merchandising te kompanise, duke punuar ne koordinim me supervizorin e departamentit dhe merchandiserit e dyqanit.
 • Ben mbushjen e dyqanit sipas kerkeseave dhe porosive te bera nga supervizori duke asistuar ne te gjitha proceset e punes. (marrja e produkteve, dergesa per salle, sistemimi)
 • Perkujdeset qe produktet te jene te ekspozuara sipas standarteve te kompanise ku perfshihet reklamimi, cmimi dhe sasia.
 • Njeh me se miri produktet te departamentit perkates duke pershire shumeshllojshmerine, sasine, llojet dhe vetite e tyre. 
 • Ndihmon ne mbledhjen dhe stokimin e produkteve me kod sezonal gjate mbylljes se tyre dhe perkujdeset qe stokimi te jete korrekt.
 • Informon klientin mbi produktin me vetite dhe cilesite e produktit bazuar ne kerkesen e tij.
 • Sillet situativ ne rast te problemeve me klientin, perdor njohurite e tij per te sqaruar keqkuptimet dhe kerkon ndihme nga superiori nese eshte e nevojshme.  
 • Merr masa korrigjuese/ parandaluese gjate punes operacionale ne dyqan per te shmangur pakenaqesite e klientit te ndodhura nga pakujdesia.
 • Shoqeron klientin deri ne vendodhjen e produktit ne rast te kerkeses nga ana e klientit dhe asiston ne shitjen e produktit. 
 • Identifikon nevojat e klienteve ne menyre qe te plotesoje kerkesat/ nevojat duke i lene ata te kenaqur.
 • Raporton te supervizori/menaxheri i dyqanit per cdo problem ne lidhje me produktin. 
 • Raporton te supervizori/menaxheri i dyqanit per cdo problem ose incident ne lidhje me klientet dhe ndihmon ne zgjidhjen e tij perfundimtare.  
 • Raporton te supervizori/ menaxheri i dyqanit ne menyre te menjehershem per avari te ndryshme per te cilat eshte deshimtar i momentit.
 • Respekton rregulloren e brendshme te kompanise, kujdeset per kodin e veshjes dhe sjelljes ne pune.
 • Respekton dhe pershendet klientin e para qe ne momentin e pare qe ka kontakt me te;
 • Ndihmon ne trajnimin e personelit te ri kur i kerkohet nga supervizori dhe ndan vazhdimisht informacionin me punonjesit e ri te departamentit te vet dhe me gjere.
 • Jep feedback ne rastet e kerkuara mbi performancen e punonjesit te ri qe i eshte caktuar per trajnim.
 • Bashkepunon me koleget gjate detyrave operacionale ne dyqan, dhe mban fryme bashkepunuese me departamentet e tjera, supervizoret, menaxhimin e dyqanit dhe personelin e sigurimit.

Потребни квалификации

KERKESAT:

 • Arsim i mesem ose i larte
 • Te pakten nje vit pervoje ne shitje 
 • Njohja e gjuhes Angleze dhe/ose gjuhe te tjera do te perbenin avantazh
 • Njohja e paketes Microsoft Office perben avantazh.

AFTESI:

 • Aftesi per te punuar me te gjitha mjetet e punes te nevojshme per operimin efikas ne pozicionin perkates; 
 • Aftesi per te njohur kodet e produkteve dhe vetite e tyre, si dhe per tja shpjeguar keto klientit dhe te tjereve;
 • Aftesi te shkelqyera komunikimi dhe pune ne grup;
 • Aftesi per tu perballur me situata te ndryshme te momentit;
 • Aftësi për t’i siguruar klienteve shërbim efikas në cdo kohe;
 • Aftesi per te krijuar besim te koleget dhe eperoret;

Друго (опционално)

 

Për intervistë:

SHENIM: Ky pershkrim i pozicionit nuk eshte gjitheperfshires. Punonjesit mund te kryejne te tjera detyra ne lidhje me kete pozicion per sa kohe ato plotesojne nevojat e organizates.