Specialist Statistike

About us

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Post Title * Specialist Statistike
Category Economist
Work type Full Time
Job Description

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  pjese e Uniqa Group Austria, shoqëri Sigurimi me eksperiencë 23 vjeçare, themeluar më 22 Shkurt 1999, e përfaqësuar me 8 kompani sigurimi Jetë dhe Jo-Jetë, Risigurime dhe Fond Pensionesh që ofron të gjitha klasat e sigurimit me 42 produkte, me rreth 1,500 punonjës dhe agjentë në mbi 900 zyra ku ajo operon dhe zhvillon aktivitetin e saj në 3 shtete: Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, shpall 1 (një) vend të lirë pune për:

                Specialist Statistike

Requirements

Kriteret që aplikantët duhet të plotësojnë janë:

  • Të ketë përfunduar arsimin e lartë dhe të zotërojë universitare të paktën Master Shkencor ose ekuivalent me të, me formim në një nga fushat informatikë/elektronikë, fizikë, matematikë, statistikë, aktuaristikë.
  • Preferohet të ketë eksperiencë pune si Specialist Statistike/ Aktuar ose të ketë kryer specializime ose kurse për Statistikë / Aktuaristikë;
  • Te kete njohuri shumë të mira per sistemin e Sigurimeve.
  • Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, Internet.
  • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).
  • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, organizative, analizuese si dhe të ketë aftësi të punojë në grup dhe në mënyrë të pavarur. Të jetë i/e përkushtuar dhe dinamik.

Të interesuarit, brenda datës 30.08.2022 të dorzojnë CV në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@uniqa.al  ose në postën e shkruar në adresën: Sigal Uniqa Group Austria; Departamenti Legal & Burimeve Njerëzore; “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose na kontaktoni në numrin e telefonit 04 22 333 08.