Kurs për front-end development me mundësi internshipi dhe punësimi në përfundim

About us

Jemi një kompani zhvillimi web në Shqipëri, e specializuar në projekte custom të avancuara. Ne u ofrojmë bizneseve online një gamë të gjerë shërbimesh, si një ndalesë e vetme që përmirëson efikasitetin dhe manaxhimin e tyre të kohës. Në sajë të eksperiencës sonë në këtë fushë, përmirësojmë procesin e zhvillimit duke integruar performancën dhe sigurinë e faqes web me zgjidhje speciale, të zhvilluara nga vetë ne. Për ne këto nuk janë shtesa ekstra të shërbimit, por pjesë thelbësore të aplikacioneve që zhvillojmë. Ne u ofrojmë klientëve tanë jo vetëm një website apo aplikacion, por një zgjidhje afatgjatë biznesi!

Post Title * Kurs për front-end development me mundësi internshipi dhe punësimi në përfundim
Category IT/Software Development
Work type Full Time
Job Description

Ketri Academy ofron kurs profesional për hyrje në front-end development me HTML, CSS dhe JavaScript.

Gjatë trajnimit do të njiheni me të gjitha problematikat e ndërtimit të një ndërfaqeje dinamike, si dhe zgjidhjet e tyre.

Çfarë përfshihet:
• Prezantim me “semantic” HTML
• Prezantim me CSS dhe CSS selectors
• Funksione dhe variabla në CSS
• Si të bëni një faqe responsive
• Strategjia “mobile-first”
• Prezantim me JavaScript
• Event handling
• Si të punoni me DOM
• Si të përdorni developer tools
• Si të bëni debug gabimet në JavaScript
• Ngarkim i pjesshëm i faqes me AJAX
• Përshtatja e faqes me të gjitha programet lundruese
• Ndërtimi i një ndërfaqeje dinamike

Requirements

Çfarë ofrohet:
• Trajnim nga stafi i Ketri Web
• 7 javë në total
• Mësimet zhvillohen 2 herë në javë, me seanca 2-orëshe
• Kursi zhvillohet online

Në përfundim të kursit do të:
• Keni mësuar si të zhvilloni një faqe interneti dinamike
• Fitoni njohuri profesionale mbi HTML, CSS dhe JavaScript
• Jeni të përgatitur për tregun e punës
• Merrni një certifikatë për përfundimin me sukses të kursit
• Ndiqni internship pranë Ketri Web
• Mund të punësoheni pranë Ketri Web (vlen vetëm për kursantët më të mirë)

Çmimi: 40 000 lekë

Other (Optional)

Për regjistrime kontaktoni:
-Tel: +355 6740 70444
-Email: hello@ketri.al

Adresa:
Bulevardi "Gjergj Fishta" Nd. 24, Tiranë, Shqipëri