KRYEPUNËTOR PRODHIMI – PRISHTINA

About us

The HeadHunter Group is an innovative Staffing and Recruiting Company operating in Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Greece, Bosnia and Herzegovina and USA. We offer the newest mentality in Staffing industry and our core business are Candidates and Clients.

Τίτλος ανάρτησης * KRYEPUNËTOR PRODHIMI – PRISHTINA
Κατηγορία ?????????
Περιγραφή εργασίας

Rreth pozitës:
Kryepunëtor i prodhimit, duhet të involvohet në planifikimin, koordinimin dhe kontrollimin e procesit të prodhimit. Detyrë kryesore do të jetë që të sigurohet që prodhimi dhe shërbimi po kryhen në mënyrë efikase dhe cilësore si dhe me kosto të pranueshme.

PËRSHKRIMI I PUNËS: 

 • Mbikëqyrë procesin e prodhimit dhe harton një plan prodhimi;
 • Sigurohet që prodhimi të jetë me kosto efektive, cilësi të lartë dhe në afat;
 • Monitoron standardet e produktit dhe të zbatojë programet e kontrollit të cilësisë;
 • Ndërlidhë departamentet/njësitë e ndryshme, p.sh. arkitektët, furnizimet, montimin;
 • Mbikëqyrë dhe motivon punëtorët në fabrikë;
 • Përgaditë targetet dhe dizajnon vlerësimin e punëtorëve;
 • Identifikon nevojat për trajnime;
 • Siguron ndjekjen e udhëzimeve për shëndetin dhe sigurinë në punë

Απαιτήσεις

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Diplomë universitare në zdrukthtari ose eksperiencë/njohuri ekuivalente përkatëse në fushën e ngjashme.
 • Përvojë minimale 5 vjeçare në fushën e ngjashme.
 • Përvojë minimale 3 vjeçare në pozitë udhëheqëse në industri të ngjashme.
 • Shkathtësi të komunikimit, relacioneve me njerëz dhe prezantimit.
 • Aftësi të mira kompjuterike, dhe përdorimit të makinave në fabrikë.
 • Shkathtësi të larta analitike dhe zgjidhjen e problemeve.

Άλλο (Προαιρετικό)

PAGESA:       Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: d.xhema@headhunter.al , për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Z.Dren XHEMA në numrin e telefonit + 377 44 22 44 66 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data  19 Shkurt 2018. Të gjithë kandidatët që aplikojnë për këtë pozitë, të shkruajnë pozitën për të cilën aplikojnë në “Subject Line”.


Provo suksesin me The HeadHunter! 
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Μισθός Konkuruese.