Drejtor, Dega Durrës nr.2

About us

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Τίτλος ανάρτησης * Drejtor, Dega Durrës nr.2
Περιγραφή εργασίας

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për 1 (një) vend të lirë pune:

 

Drejtor, Dega Durrës nr.2

 

Απαιτήσεις

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

 

Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Ekonomi, Drejtësi, Inxhinieri.

Të ketë mbi 5 vjet eksperience pune si menaxher ose drejtues në biznes ose në institucione publike.

Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, e-mail, internet.

Preferohen kandidatë me njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe te folur).

Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, organizative, analizuese, drejtuese, monitoruese dhe vlerësuese. Të jetë i përkushtuar dhe dinamik.

 

Të interesuarit, brenda datës 23.01.2019 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi dhe 2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

Për çdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit 04 22 333 08