Ketri Web - Digital marketer (Tiranë)

About us

Custom web development

Τίτλος ανάρτησης * Ketri Web - Digital marketer (Tiranë)
Κατηγορία ?????????? / ???????? ???????
Περιγραφή εργασίας

Jemi në kërkim të një individi të talentuar në pozicionin "Digital marketer".
Kandidatët duhet të kenë të paktën 3 vite eksperiencë pune në fushën e marketing-ut dixhital.

Detyrat
- Hartimi i strategjive të marketingut
- Content/copy writing
- Optimizimi i website-ve për SEO
- Mirëmbajtja e rrjeteve sociale
- Manaxhimi i online advertising
- Krijimi dhe dërgimi i newsletter-ave
- Matja dhe raportimi i performancës së fushatave
- Ndjekja e tendencave të reja të fushës

Απαιτήσεις

Njohuri të domosdoshme teknike
- Njohuri të mira të koncepteve të marketingut
- Njohuri bazë në HTML/CSS

Njohuri shtesë
- Do të parapëlqehen kandidatët që kanë studiuar marketing ose informatikë.

Aftësi personale të domosdoshme
- Anglishte e rrjedhshme
- Rrjedhshmëri në komunikimin me shkrim dhe verbal
- Vëmendje ndaj hollësive
- Vetëpërmirësim i vazhdueshëm profesional

Përfitime
- Zhvillim profesional
- Ambient miqësor

Άλλο (Προαιρετικό)

Të interesuarit mund të aplikojnë vetëm nëpërmjet linkut të mëposhtëm:
https://ketri.al/sq/digital-marketer-aplikim-pune

Orari i punës është 8:30 - 17:00, e hënë - e premte.

---
Website: ketri.al
Linkedin: linkedin.com/company/ketriweb
Facebook: facebook.com/ketriweb