FINANCIERE - TIRANE

Rreth nesh

The HeadHunter Group is an innovative Staffing and Recruiting Company operating in Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Greece, Bosnia and Herzegovina and USA. We offer the newest mentality in Staffing industry and our core business are Candidates and Clients.

Titulli i postimit * FINANCIERE - TIRANE
Kategoria Kontabël/Financë
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Në emër të një kompanie në fushën e shitjeve me pakicë, kërkojmë në Tiranë:

Financiere

PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

 • Përgatitja dhe përpilimi i faturave të shitjes per njësite e qëndrës tregëtare;
 • Hedhja e faturave të shitjes në sistemin Financa 5 per njësite përkatëse;
 • Përpilimi analizave te përfitimit për kompaninë;
 • Kontroll i mandateve te arkëtimit apo derdhjet në bankë dhe rakodim me njësite e shitjes cdo ditë;
 • Hedhja ne sistem e faturave të blerjeve pa artikuj (Kontrolli i tyre për të gjithë gjeneralitetet që duhet të përmbaje fatura);
 • Regjistrimi në sistem i të gjithë veprimeve bankare sipas nxjerrjes së llogarive bankare cdo ditë;
 • Përgatitja e ditarit të bankës duke ia bashkëlidhur të gjithë dokumentacionin përkatës;
 • Rakordime periodike cdo fund muaji me Furnitorët për blerjet pa artikuj;
 • Plotësimi i Transfertave bankare për pagesat e ndryshme sipas konfirmimit nga Drejtuesit e kompanisë;
 • Nxjerrje e Situacionit të Furnitorëve cdo muaj;
 • Hedhja në sistem e furnizimit të mallit, nxjerrja e diferencave të mallit midis fizikut dhe faturës së furnitorit si dhe deklaratën doganore;
 • Realizimi i çdo detyre tjetër të dhënë nga drejtori Ekzekutiv I kompanisë.

Kërkesat e profilit

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Të ketë Diploma Universitare në Shkencat Ekonomike, masteri përbën avantazh;
 • Të ketë njohuri shumë të mira Kontabiliteti;
 • Të njohë mirë legjislacionin fiscal;
 • Të njohë mirë programet financiare si dhe Microsoft Office.

 

Tjetër (Opsionale)

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithpërfshirës. Punëmarrësi mund të kryejë edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: e.stermasi@headhunter.al, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Ergesta STERMASI në numrin e celularit + 355 682033430 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 18/03/2018

Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë!

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

 

Paga Konkurruese