Shef Sektori

Rreth nesh

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Titulli i postimit * Shef Sektori
Kategoria Jurist
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

 

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për   1(një) vend të lirë pune në Drejtorinë e Përgjithshme:

 

Shef Sektori

Kërkesat e profilit

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive:

Ndjek praktikat e regresit administrative dhe gjyqësore. Ndjek regjistrin regres për dosjet e reja si dhe ato që janë në trajtim deri ne mbyllje (rimbursimin e shumes ) si dhe regjistrin e rimbursimeve  progresive. Mban kontakte me debitoret dhe kompanite e sigurimit. Etj.

Tjetër (Opsionale)

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

Të jetë diplomuar si “Jurist”, sipas legjislacionit për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë në një nga fakultetet e drejtësisë, publike apo jopublike, të akredituara, brenda ose jashtë vendit.
Njohuri të plota në legjislacionit, specifikisht në fushën e të drejtë civile, tregtare dhe procedurës civile;
Njohuri shumë të mira për sistemin e sigurimeve;
Së paku 3 vite eksperiencë pune si jurist në fusha të ngjashme. Preferohet përvojë në përfaqësim në procese gjyqësore dhe ose zyra permbarimi. Preferohen ato qe kane punuar ne zyra te permbarimit privat;
Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur);
Aftësi të mira në përdorimin e kompjuterit për përvetësuar dhe përdorur e programet e Regresit;
Përpikmëri në punë, aftësi të mira organizative, vëmendje në detaje, aftësi efektive të menaxhimit të kohës për të respektuar afatet;
Aftësi shumë të mira komunikuese dhe negocuese me të tretët;
Etikë profesionale dhe të jetë në gjendje të punojnë nën presion;
Fleksibilitet për të punuar larg vendit të punës.

 

Të interesuarit, brenda datës 22.08.2018 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi  dhe  2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.