DREJTOR I BURIMEVE NJERËZORE – PRISHTINË

Rreth nesh

The HeadHunter Group is an innovative Staffing and Recruiting Company operating in Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Greece, Bosnia and Herzegovina and USA. We offer the newest mentality in Staffing industry and our core business are Candidates and Clients.

Titulli i postimit * DREJTOR I BURIMEVE NJERËZORE – PRISHTINË
Kategoria Burime Njerëzore
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

 
PËRSHKRIMI I PUNËS: 

 • Drejton dhe menaxhon politikat dhe programet e përgjithshme te Burimeve Njerëzore për të gjithë Kompaninë;
 • Zhvillon dhe implementon strategjinë e HR si dhe themelon objektivat e HR sipas objektivave të Kompanisë, misionit dhe vizionit;
 • Menaxhon procesin e rekrutimit duke filluar nga tërheqja e kandidateve kualitativ, përfshirë përpilimet e testeve; analizimet e testeve; intervistimet në bazë të kompetencave, përzgjedhjen, orientimin, trajnimin dhe këshillimin;
 • Zhvillon dhe drejton buxhetin e HR dhe shpenzimet (shpenzimet e pagave, zhvillimit personal të personelit, sistemit të benefiteve, rekrutimit) bazuar në vlerësimin dhe parashikimin e planit të biznesi;
 • Përgjegjëse për definimin dhe menaxhimin strategjik të Sistemit Informativ të Burimeve Njerëzore që përkojnë me atë strategji dhe vlerësohen të dobishme nga menaxhmenti;
 • Zbaton, interpreton dhe monitoron aplikacionet në përputhshmëri me Ligjin e Punës në fuqi, politikën e brendshme të Burimeve Njerëzore dhe procedurat e departamenteve përkatëse;
 • Drejton procesin e planifikimit organizativ, dizajnimit të strukturës organizative të kompanisë, përshkrimet e punës, shkathtësitë dhe aftësitë e nevojshme, trajnimet e nevojshme, si dhe KPI;
 • Menaxhon dhe monitoron vlerësimin e performancës së punonjësve krahas KPI Të përcaktuar, propozon vlerësimet përfundimtare;
 • Formulon dhe rekomandon Politika te Burimeve Njerëzore për Kompaninë ne lidhje me marrëdhëniet me personelin;
 • Përgaditë raportet dhe performancën e punonjësve dhe punon në mënyrë pro aktivë me menaxherët dhe mbikëqyrësit e sektorëve përkatëse për të zhvilluar strategji për zgjidhjen e problemeve lidhur me Burimet Njerëzore;
 • Përgjegjës për vlerësimin e nevojave të trajnimit, identifikimin e trajnimeve për zhvillim personal të punonjësve;
 • Përcakton dhe rekomandon politikat e marrëdhënieve të personelit të nevojshme për të krijuar një marrëdhënie pozitive punëdhënës-punëmarrës dhe për të promovuar një nivel të lartë morali dhe motivimi tek personeli.

Kërkesat e profilit

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Diplomë universiteti në ekonomi, shkenca shoqërore, juridik, administrim biznesi apo kualifikim ekuivalent profesional.
 • Specializimi në fushën e burimeve njerëzore.
 • Përvojë paraprake (3 vite) në burime njerëzore, punë administrative, apo/dhe ligjore.
 • Aftësi të shkëlqyerakomunikimi në gjuhën angleze dhe shqipe në të shkruar dhe në të folur.
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, dhe programet e Microsoft Office.
 • Njohuri të detajuara të ligjeve te aplikueshme ne Kosove, posaçërisht te Ligjit te Punës.
 • Shkathtësi të mira ndër-personale, personalitet kreativ, dinamik, dhe fleksibil.
 • Komunikon me njerëzit me ndjeshmëri, takt dhe profesionalizëm.
 • Aftësi të shkëlqyeshme analitike, organizative dhe aftësi për të punuar me çështje dhe dokumente konfidenciale.
 • Shkathtësi shume të mira te komunikimit, prezantimit, dhe këshillimit.

Tjetër (Opsionale)

PAGESA:  Konkuruese.
SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: d.xhema@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Z.Dren Xhema në numrin e telefonit + 383 44 22 44 66  (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 18.07.2018. Të gjithë kandidatët që aplikojnë për këtë pozitë, të shkruajnë pozitën për të cilën aplikojnë në “Subject Line”.


Provo suksesin me The HeadHunter! 
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Paga Konkuruese.