Specialist për Marrëdhëniet me Median

About us

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Τίτλος ανάρτησης * Specialist për Marrëdhëniet me Median
Κατηγορία ???? ??? ????????????? ????????
Περιγραφή εργασίας

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

 

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për  1(një) vend të lirë pune në Drejtorinë e Përgjithshme:

 

Specialist për Marrëdhëniet me Median

Απαιτήσεις

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

Të ketë ketë kryer arsimin e lartë dhe të jetë diplomuar;

Të ketë  përvojë pune mbi mbi 3 vjet si gazetar ekonomie në median e shkruar;
Te ketë eksperiencë në përgatitjen e raportimeve mbi zhvillimet ekonomike të pasqyruara në media;
Të ketë eksperience pune në institucione financiare, në pasqyrimin e aktivitetit financiar të institucionit;
Të ketë aftësi shumë të mira organizative dhe komunikimi, si dhe për të punuar në grup, angazhim profesional, efiçencë në punë, etj;
Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe te folur);
Të  ketë njohuri të mira kompjuterike;
Preferohet të ketë njohuri të mira të tregut të sigurimeve.

 

Të interesuarit, brenda datës 16.08.2018 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi dhe 2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

 

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.