Specialist/e i Sektorit te Arkives

Rreth nesh

A2 is a CNN exclusive news channel affiliate headquartered in a major production center in Tirana. A2 will be supported by news operations located in other cities in Albania and the region. A2 aims at raising the standards’ bar in the Albanian news and information delivery by changing the media reality, and offering a fast, accurate and credible news source. The channel will feature the latest technology in the media sector, and it will rely on CNN’s expertise in training and developing its professional team. As an exclusive CNN affiliate, the new channel will complement its original programming by incorporating selected CNN programming and news translated in the Albanian language.

Titulli i postimit * Specialist/e i Sektorit te Arkives
Kategoria Editoriale/Gazetari
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

A2, ekskluzivitet i lajmeve, CNN po kërkon profesionistë me përvojë dhe të rinj të talentuar, të cilët janë të etur për të mësuar dhe për të treguar integritet të lartë.

Ne jemi duke kërkuar për kandidatë në pozicionin më poshtë:

 •  Specialist/e i Sektorit te Arkives

Pozicioni i “Specialistit te Sektorit te Arkives” perfshin menaxhimin e arkives online, organizimin dhe grupimin e video-ve ne kategori te pershtatshme dhe arkivimin e tyre, te cilat nevojiten per t’u ruajtur.

Njohuri shume te mira (te folur dhe te shkruar) ne shqip dhe anglisht.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË:

Të jetë ne komunikim te vazhdueshem me stafin Editorial dhe stafin e  Sektorit te Programacionit ne menyre qe te beje planifikimin, ruajtjen dhe menaxhimin e videove,

Te protokolloj dhe procedoj per shperndarjen dhe emertimin e videove dhe ruajtjen e tyre,

Te vleresoj, te perzgjedh dhe te rregulloj materialet video,

Te kryej perpunimin dhe analizimin e informacionit ne nje nivel specifik dhe te pergjithshem dhe te beje arkivat te aksesueshme per nje game te gjere perdoruesish,

Te permbush kerkesat e gazetareve dhe stafit Editorial,

Te menaxhoj hapesiren ne server duke mbajtur protokollin arkivues te vendosur nga Televizioni,

Te kryej vleresimin e duhur te materialeve dhe te percaktoje se cilat materiale duhen arkivuar,

Te kete njohuri te mira te ngjarjeve aktuale qe ndodhin ne politiken shqiptare,

Te kete aftesi per te parashikuar se si mund te kerkohet nje material ne te ardhmen,

Te ruaj materialet ne vendin e duhur dhe te siguroj qe ato jane luajtur dhe riperdorur sic duhet,

Te ktheje materialet ne serverin qendror sipas kerkesave te Televizionit,

Te siguroje qe i gjithe procesi i arkivimit ka perfunduar me sukses dhe materialet jane ne perdorim,

Te raportoj per cdo problem qe lidhet me materialet qe kane problem dhe te ndjekin zgjidhjen e tyre deri ne fund,

Te kete nje bashkepunim te ngushte me Departamentin Editorial dhe te pasqyroje informacion te plote mbi materialet qe ata kane prodhuar,

Te kryeje detyra te tjera qe i caktohen.

?

Kërkesat e profilit

 • Diplomë Bachelor ose Master në Gazetari, Arkiv, Komunikim, ose fushë të tjera,
 • Pervoje 0-3 vjet ne menaxhimin e arkivit,
 • Pervoja ne televizionin eshte nje avantazh,
 • Aftesi shume te mira analitike,
 • Aftesi shume te mira per te kuptuar lajmet,
 • Aftesi shume te mira per te organizuar informacionin sipas protokollit arkivor,
 • Kuptimi i te drejtave dhe licensimi,
 • Te kete njohuri pune per kompjuteret, bazat e te dhenave dhe asetin e menaxhimit te sistemit,
 • Aftesi shume te mira komunikuese si dhe aftesi per te punuar mire me nje larmi te gjere grupesh pune dhe njerezish,
 • Aftesi per te punuar ne menyre te pavarur, me nje fryme bashkepunuese dhe nje drejtim drejt zgjidhjes se problemeve,
 • Te beje nje permbledhje te shkelqyeshme te lajmeve,
 • Te jete i/e vemendshem ndaj detajeve,
 • Aftesi per te kryer shume detyra ne te njejten kohe,
 • Aftesi kompjuterike, ne programet si (MS Office, redaktimi dixhital, kerkimi ne internet, bazat e te dhenave.)
 • Te zgjidh problemet nen presion.
 • Integritet dhe moral.

 Nëse dëshironi të filloni të rriteni ose të përmirësoni karrierën tuaj duke punuar me A2 CNN dhe partnerin tonë CNN, jeni mirëpritur të dorëzoni aplikimin tuaj. 

Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutem vizitoni faqen tonë Career website.

Data e fundit e aplikimeve është 23.02.2020.

 

Departamenti i BNJ

https://a2cnn.com/careers/